BESPLATNE MUZIČKE RADIONICE U KULTURNOM CENTRU "ČUKARICA"

Cilj ovih radionica je da se kreativnim pristupom deca i mladi zainteresuju za kvalitetnu muziku, različitih  muzičkih pravaca (džez, etno, klasika, rok...), kao i da nauče da sviraju na određenim instrumentima. U planu su individualne i grupne radionice na kojima će se povezivati teorijsko i praktično znanje.