Škola znakovnog jezika


Dođi, upoznaj svet znakova!

Znakovni jezik je, poput svih drugih jezika, komunikacijskih sistema koji se koristi za razmenu informacija između dve ili više osoba.
Srpski znakovni jezik već ima važnu primenu u svakodnevnom životu građana, a uključen je i  u medije, kao što je televizija koja donosi vesti u kojima se prevodi sadržaj prilagođen za gluve osobe.  
Kao jedan od najvažnijih  ciljeva učenja znakovnog jezika je razvijanje i negovanje pozitivnog i ravnopravnog odnosa prema gluvim i nagluvim osobama.
 Ovaj program namenjen je osobama od 7 do 77 godina.
Organizuje se  u grupama do 10 polaznika, u popodnevnim časovima, dva puta nedenjno  od po sat i po vremana.
Postoji mogućnost organizovanja grupa sa programom prilagođenim potrebama vaše profesije.
Predavači: Sertifikovani tumači za znakovni jezik i gluve osobe.

Evo nekoliko razloga za učenje znakovnog jezika:

1.    znakovni jezik spaja čujuće i gluve osobe;
2.    postoji mogućnost da se sprijateljite sa gluvom osobom;
3.    da komunicirate iz udaljenog dela prostorije bez galame;
4.    možete da komunicirate i kroz zatvoreni prozor;
5.    znakovni jezik je vizuelno - prostorni jezik;
6.    mogućnost da gluvim i nagluvim osobama pomognemo u ostvarivanju ljudskih i građanskih prava.