„KONCENTRIČNI KRUGOVI“

UTORAK, 18.12. u 20

Teatar zajednice Kulturnog centra „Čukarica“ pod umetničkim rukovodstvom POD Teatra.

detaljnije